Przekład dokumentacji medycznej – profesjonalne tłumaczenia z języka angielskiego na polski

Tłumaczenie dokumentacji medycznej to zadanie, które nie można zlecić przypadkowemu tłumaczowi. Medycyna to obszar pełen terminologii specjalistycznej oraz skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla osób spoza branży. Ponadto błędy popełnione w procesie tłumaczenia dokumentacji medycznej mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjentów i funkcjonowania placówek medycznych.

Specjalistyczna wiedza jest więc kluczowa dla tłumaczy zajmujących się przekładem dokumentacji medycznej. Tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie są w stanie właściwie oddać zawiłości terminologii medycznej, zachowując jednocześnie precyzję i fachowość przekładu. Dobór słownictwa czy fraz ma tutaj szczególne znaczenie – istnieją bowiem różnice między językiem angielskim a polskim, które należy uwzględnić podczas przekładu.

Biorąc pod uwagę ewolucję nauki i szybko rozwijającą się terminologię branżowych specjalizacji, regularne szkolenie jest kolejnym kluczowym elementem w pracy tłumacza medycznego. Osoba zajmująca się tym rodzajem tłumaczeń powinna być na bieżąco z najważniejszymi nowinkami medycznymi i naukowymi, co pozwoli jej lepiej zrozumieć kontekst tłumaczonych dokumentów oraz podejmować właściwe decyzje przy wyborze terminologii.

Kluczowe aspekty przy wyborze tłumacza dokumentacji medycznej

 • Doświadczenie: Wybierając tłumacza do przekładu dokumentacji medycznej, warto zwrócić uwagę na jego dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Tłumacz powinien mieć za sobą odpowiednią liczbę udanych realizacji, które potwierdzają jego kompetencje w dziedzinie medycyny.
 • Specjalizacja: Medycyna to bardzo szeroka dziedzina – dlatego warto poszukać tłumaczy specjalizujących się w konkretnym obszarze branży (np. kardiologia, farmakologia czy neurologia). Dzięki temu można mieć pewność, że przełożone treści będą zgodne z aktualnym stanem wiedzy i specyfiką danej dyscypliny.
 • Język: Bardzo ważny jest również stopień biegłości językowej tłumacza zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Tłumacz powinien swobodnie poruszać się w obrębie gramatyki oraz składni obu języków oraz posiadać bogate słownictwo, aby móc precyzyjnie i odpowiednio oddać przekład treści medycznych.
 • Certyfikaty: Obecność odpowiednich certyfikatów potwierdzających kompetencje tłumacza medycznego z angielskiego na polski jest istotnym elementem przy wyborze tego rodzaju specjalisty. Certyfikaty te mogą być wydawane przez różne organizacje, takie jak Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) czy Stowarzyszenie Przekładu Medycznego (SAM).

Najczęstsze wyzwania i bariery w przekładzie medycznym z języka angielskiego na polski

 • Terminologia: Jednym z największych wyzwań dla tłumaczy medycznych jest terminologia specyficzna dla danego obszaru medycyny. Właściwe zrozumienie oraz przekazanie tych terminów w języku polskim może być trudne ze względu na różnice między językami oraz ewoluujące słownictwo medyczne.
 • Specyficzne struktury gramatyczne: Teksty medyczne często charakteryzują się uproszczonymi strukturami gramatycznymi, które muszą zostać właściwie przełożone na język docelowy. Tłumacz musi poradzić sobie z tym wyzwaniem, zachowując jednocześnie precyzję i kompetentność w przekładzie.
 • Brzmienie i styl: Ostatnim aspektem, z którym tłumacze mogą się zmierzyć, jest potrzeba zachowania odpowiedniego brzmienia oraz stylu tekstu medycznego w języku polskim. Tłumacz powinien unikać kolokwializmów oraz sprawić, że tekst będzie jednoznaczny i zrozumiały dla docelowego odbiorcy.

Przegląd rodzajów dokumentacji medycznej przeznaczonej do tłumaczenia


Różnorodność dokumentacji medycznej wymagającej tłumaczeń jest bardzo szeroka. Niektóre przykłady to:

 • Ulotki informacyjne dla pacjentów – zawierają podstawowe informacje dotyczące leku, jego składu, działania czy przeciwwskazań.
 • Monografie dotyczące produktów leczniczych – opisują szczegóły na temat preparatu farmaceutycznego.
 • Artykuły naukowe – publikacje przedstawiające wyniki badań lub analizy eksperckie na temat danej problematyki medycznej.
 • Instrukcje obsługi sprzętu medycznego – instrukcje techniczne dotyczące obsługi urządzeń stosowanych w diagnostyce czy terapii.
 • Protokoły badań klinicznych – zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące realizacji badania klinicznego oraz jego założenia metodologiczne.

Słowo końcowe

Wybór odpowiedniego specjalisty do przekładu dokumentacji medycznej z języka angielskiego na polski to kluczowy element procesu tłumaczenia. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad oraz rekomendacji może znacząco podnieść jakość opracowanych materiałów, a tym samym przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz profesjonalizmu funkcjonowania placówek medycznych.

Możesz również polubić…